نرخ طلای روز

قیمت طلا:

900,000

تاریخ اخرین به روز رسانی:

1400/02/25 11:21:03

GreenGirl

GREEN GIRL

لیست کالاها

انگشتر زمرد طراحی انحصاری گرین گرل

کد محصول

BRF022

وزن تقریبی

7.10 گرم

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر جواهر رنگی طراحی انحصاری گرین گرل، طلا 18 عیار سفید، زرد، رزگلد جواهر زمرد. امکان تغییر گوهرسنگ طبق سفارش. تقریبی 3.95 قیراط.

انگشتر توپاز آبی تراش امرالد

کد محصول

BRF018

وزن تقریبی

4.00 گرم

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر گوهرسنگ توپاز آبی تراش امرالد، طلا سفید 18 عیار، تقریبی 1.84 قیراط. امکان تغییر گوهرسنگ طبق سفارش.

انگشتر یاقوت کبود، طراحی انحصاری گرین گرل

کد محصول

BRF101

وزن تقریبی

5.41 گرم

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر تک گوهرسنگ طراحی انحصاری گرین گرل، یاقوت کبود، طلا سفید 18 عیار، تقریبی 3.19 قیراط. امکان تغییر گوهرسنگ طبق سفارش.

انگشتر زمرد، طراحی انحصاری گرین گرل

کد محصول

BRF037

وزن تقریبی

5.41 گرم

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر جواهر توپاز لندن، طراحی انحصاری گرین گرل، طلا 18 عیار سفید، تقریبی 4.43 قیراط. امکان تغییر گوهرسنگ طبق سفارش.

انگشتر توپاز لندن

کد محصول

BRF101

وزن تقریبی

5.41 گرم

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر تک گوهرسنگ طراحی انحصاری گرین گرل، توپاز آبی، طلا سفید 18 عیار، تقریبی 3.19 قیراط. امکان تغییر گوهرسنگ طبق سفارش.

انگشتر یاقوت کبود طراحی انحصاری گرین گرل

کد محصول

BRF022

وزن تقریبی

7.10 گرم

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر جواهر رنگی طراحی انحصاری گرین گرل، طلا 18 عیار سفید، زرد، رزگلد، جواهر یاقوت کبود. امکان تغییر گوهرسنگ طبق سفارش. تقریبی 3.95 قیراط.

انگشتر تک یاقوت پرنسس

کد محصول

BRF017

وزن تقریبی

4.45 گرم

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر تک گوهرسنگ پرنسس، طلا 18 عیار سفید و زرد، یاقوت، تقریبی 3 قیراط. امکان تغییر گوهرسنگ طبق سفارش.

انگشتر یاقوت بیضی طرح انحصاری گرین گرل

کد محصول

BRW008

وزن تقریبی

8.57 گرم

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر جواهر یاقوت، تراش بیضی، طرح خاص و انحصاری گرین گرل، گوهرسنگ تقریبی 2.71 قیراط.

انگشتر تک توپاز پرنسس

کد محصول

BRF017

وزن تقریبی

4.45 گرم

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر تک گوهرسنگ پرنسس، طلا 18 عیار سفید و زرد، توپاز لندن، تقریبی 3 قیراط. امکان تغییر گوهرسنگ طبق سفارش.

انگشتر تک یاقوت کبود پرنسس

کد محصول

BRF017

وزن تقریبی

4.45 گرم

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر تک گوهرسنگ پرنسس، طلا 18 عیار سفید و زرد، یاقوت کبود، تقریبی 3 قیراط. امکان تغییر گوهرسنگ طبق سفارش.

انگشتر زمرد تک گرد

کد محصول

BRS120

وزن تقریبی

2.19 گرم

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر تک زمرد گرد، شیک و ساده، طلا سفید و زرد 18 عیار، تقریبی گوهرسنگ 0.10 قیراط.

انگشتر جواهر آمیتیست

کد محصول

BRF018

وزن تقریبی

4.00 گرم

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر گوهرسنگ آمیتیست تراش امرالد، طلا سفید 18 عیار، تقریبی 1.84 قیراط. امکان تغییر گوهرسنگ طبق سفارش.

انگشتر طراحی انحصاری

کد محصول

BRW108

وزن تقریبی

9.40 گرم

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر طراحی خاص

کد محصول

BRW008

وزن تقریبی

9.40 گرم

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر جواهر یاقوت کبود

کد محصول

BRW005

وزن تقریبی

3.70 گرم

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر جواهر

کد محصول

BRW004

وزن تقریبی

5.34 گرم

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر جواهر زبرجد بیضی

کد محصول

BRW008

وزن تقریبی

3.70 گرم

سایز ها

رنگ ها

توضیحات