نرخ طلای روز

قیمت طلا:

2,267,000

تاریخ اخرین به روز رسانی:

1402/07/15 13:25:09

GreenGirl

GREEN GIRL

لیست کالاها

حلقه الماس نشان دو رینگ

کد محصول

BRSU002

وزن تقریبی

6.03 گرم

دسته بندی

حلقه

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

حلقه ای با طراحی منحصر به فرد در دستان شما، طلا 18 عیار و الماس تقریبی 19 سوت.

انگشتر تک نگین پرنسس

کد محصول

BRF017

وزن تقریبی

4.45 گرم

دسته بندی

حلقه

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر تک نگین پرنسس طلای سفید 18 عیار با الماس چهارگوش تقریبی 3 قیراط.

انگشتر تک نگین الماس امرالد کات

کد محصول

BRF101

وزن تقریبی

5.41 گرم

دسته بندی

حلقه

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر تک نگین طلا سفید 18 عیار الماس مربع امرالد کات تقریبی 3.2 قیراط.

انگشتر گل طراحی خاص

کد محصول

BRW007

وزن تقریبی

5.12 گرم

دسته بندی

حلقه

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر گل طراحی خاص طلا سفید

حلقه ظریف الماس نشان

کد محصول

BRF036

وزن تقریبی

2.45 گرم

دسته بندی

حلقه

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

حلقه ظریف طلا سفید 18 عیار الماس نشان با الماس چهارگوش کات پرنس 1.35 قیراطی و الماس های گرد روی حلقه تقریبی 0.10 قیراط.

انگشتر مارکیز الماس

کد محصول

BRS004

وزن تقریبی

7.63 گرم

دسته بندی

حلقه

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر درشت مارکیز الماس با طراحی برگرفته از جواهرات دهه 50. طلا 18 عیار سفید با الماس تقریبی 2 قیراط.

انگشتر طاق دار الماس نشان

کد محصول

BRW003

وزن تقریبی

4.72 گرم

دسته بندی

حلقه

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر طاق دار الماس نشان، طرح منحصر گرین گرل، طلا سفید 18 عیار با الماس تقریبی 1.4 قیراط.

انگشتر الماس نشان طراحی انحصاری گرین گرل

کد محصول

BRW004

وزن تقریبی

5.34 گرم

دسته بندی

حلقه

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر الماس نشان طراحی طاق دار انحصاری گرین گرل طلا 18 عیار سفید با الماس تقریبی 1.38 قیراط

انگشتر الماس اوال طرح انحصاری گرین گرل

کد محصول

BRW005

وزن تقریبی

3.78 گرم

دسته بندی

حلقه

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر الماس اوال طرح انحصاری گرین گرل، طلا 18 عیار سفید با الماس بیضی تقریبی 1 قیراط.

انگشتر تک نگین الماس نشان پرنسس

کد محصول

BRW006

وزن تقریبی

4.64 گرم

دسته بندی

حلقه

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر تک نگین الماس نشان پرنسس، طرح انحصاری گرین گرل، طلا 18 عیار سفید با الماس چهارگوش تقریبی 1.5 قیراط.

انگشتر الماس

کد محصول

BRW102

وزن تقریبی

4.00 گرم

دسته بندی

حلقه

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر الماس امرالد کات

کد محصول

BRW105

وزن تقریبی

4.45 گرم

دسته بندی

حلقه

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر الماس امرالد کات شیک و چشم نواز با الماس تقریبی 1.7 قیراط.

انگشتر

BRW108

انگشتر

کدمحصول : BRW108

وزن تقریبی : 9.50

انگشتر

کد محصول

BRW108

وزن تقریبی

9.50 گرم

دسته بندی

حلقه

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر سه الماسه، تقریبی 0.53 قیراط.

انگشتر منحنی الماس

کد محصول

BRW109

وزن تقریبی

3.66 گرم

دسته بندی

حلقه

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر منحنی الماس، طلا 18 عیار سفید، تقریبی 0.55 قیراط.

انگشتر الماس طرح انحصاری گرین گرل

کد محصول

BRF022

وزن تقریبی

7.00 گرم

دسته بندی

حلقه

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر الماس طرح انحصاری گرین گرل، طلا 18 عیار سفید، تقریبی 4 قیراط.

انگشتر الماس چهارگوش پرنسس

کد محصول

BRF033

وزن تقریبی

8.52 گرم

دسته بندی

حلقه

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر الماس چهارگوش پرنسس، طراحی انحصاری گرین گرل، طلا 18 عیار سفید، تقریبی 1.5 قیراط.

انگشتر الماس فلاور

کد محصول

BRF106

وزن تقریبی

6.70 گرم

دسته بندی

حلقه

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر الماس طرح همیشه محبوب فلاور، طلا 18 عیار سفید، تقریبی 0.75 قیراط الماس.

انگشتر تک نگین الماس

کد محصول

BRF023

وزن تقریبی

3.38 گرم

دسته بندی

حلقه

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر تک نگین الماس، طلا 18 عیار سفید، الماس تقریبی 1.78 قیراط.

انگشتر الماس تاج

کد محصول

BRF109

وزن تقریبی

3.24 گرم

دسته بندی

حلقه

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر الماس تاج، طلا 18 عیار زرد و سفید، تقریبی الماس 0.6 قیراط.

انگشتر جواهر تراش امرالد

کد محصول

BRF018

وزن تقریبی

4.00 گرم

دسته بندی

حلقه

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر جواهر، تراش امرالد، طلا سفید 18 عیار، تقریبی 1.84 قیراط. امکان تغییر گوهرسنگ طبق سفارش.

انگشتر زمرد، طراحی انحصاری گرین گرل

کد محصول

BRF037

وزن تقریبی

5.41 گرم

دسته بندی

حلقه

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر جواهر، طراحی خاص و انحصاری گرین گرل، طلا 18 عیار سفید، تقریبی 4.43 قیراط. امکان تغییر گوهرسنگ طبق سفارش.

انگشتر جواهر طرح انحصاری گرین گرل

کد محصول

BRW008

وزن تقریبی

8.57 گرم

دسته بندی

حلقه

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر جواهر، تراش بیضی، طرح خاص و انحصاری گرین گرل، گوهرسنگ تقریبی 2.71 قیراط.

انگشتر تک الماس گرد

کد محصول

BRS120

وزن تقریبی

2.19 گرم

دسته بندی

حلقه

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر تک الماس گرد، شیک و ساده، طلا سفید و زرد 18 عیار، تقریبی الماس 0.10 قیراط.

انگشتر الماس تراش گرد کلاستر

کد محصول

BRS126

وزن تقریبی

3.58 گرم

دسته بندی

حلقه

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر الماس تراش گرد کلاستر، طلا سفید 18 عیار، طرفین رکاب 6 عدد الماس گرد، تقریبی 1 قیراط.

انگشتر بایپس جواهر تراش پرنسس

کد محصول

BRW101

وزن تقریبی

7.50 گرم

دسته بندی

حلقه

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر سولیتر جواهر

کد محصول

BRF031

وزن تقریبی

2.50 گرم

دسته بندی

حلقه

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر دو ردیفه

کد محصول

BRSU002

وزن تقریبی

6.00 گرم

دسته بندی

حلقه

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر سه نگین

کد محصول

BRS111

وزن تقریبی

2.15 گرم

دسته بندی

حلقه

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر فلاور

کد محصول

BRF019

وزن تقریبی

4.69 گرم

دسته بندی

حلقه

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر فلاور

کد محصول

BRF027

وزن تقریبی

6.82 گرم

دسته بندی

حلقه

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر

BRF032

انگشتر

کدمحصول : BRF032

وزن تقریبی : 3.27

انگشتر

کد محصول

BRF032

وزن تقریبی

3.27 گرم

دسته بندی

حلقه

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر جواهر

کد محصول

BRF206

وزن تقریبی

4.00 گرم

دسته بندی

حلقه

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر تاج

BRF207

انگشتر تاج

کدمحصول : BRF207

وزن تقریبی : 2.16

انگشتر تاج

کد محصول

BRF207

وزن تقریبی

2.16 گرم

دسته بندی

حلقه

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

تاج

BTSU001

تاج

کدمحصول : BTSU001

وزن تقریبی :

تاج

کد محصول

BTSU001

وزن تقریبی

گرم

دسته بندی

تاج

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

ین تاج عروس زیبا با طراحی منحصر به فرد از متریال درجه یک ساخته شده است .جنس تاج از فلز مس و برنج می باشد که با یک لایه روکش آبکاری نقره پوشیده شده است. وزن تاج بسیار سبک است و نصب آن روی مو بسیار راحت است .نگین های به کار رفته در تاج عروس بسیار براق و با کیفیت می باشند و جلوه خاصی به زیبای موی عروس خانوم خواهد بخشید