نرخ طلای روز

قیمت طلا:

2,267,000

تاریخ اخرین به روز رسانی:

1402/07/15 13:25:09

GreenGirl

GREEN GIRL

لیست کالاها

انگشتر الماس نشان طرح برگ

کد محصول

BRS108

وزن تقریبی

1.93 گرم

دسته بندی

جواهر

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر طرح برگ الماس نشان طلا 18 عیار سفید با الماس تقریبی 0.12 قیراط.

انگشتر الماس سه پروانه

کد محصول

BRF015

وزن تقریبی

4.55 گرم

دسته بندی

جواهر

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر الماس سه پروانه، کاربرد اسپرت، طلا 18 عیار سفید، تقریبی 0.85 قیراط.

انگشتر زمرد طراحی انحصاری گرین گرل

کد محصول

BRF022

وزن تقریبی

7.10 گرم

دسته بندی

جواهر

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر جواهر رنگی طراحی انحصاری گرین گرل، طلا 18 عیار سفید، زرد، رزگلد جواهر زمرد. امکان تغییر گوهرسنگ طبق سفارش. تقریبی 3.95 قیراط.

انگشتر توپاز آبی تراش امرالد

کد محصول

BRF018

وزن تقریبی

4.00 گرم

دسته بندی

جواهر

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر گوهرسنگ توپاز آبی تراش امرالد، طلا سفید 18 عیار، تقریبی 1.84 قیراط. امکان تغییر گوهرسنگ طبق سفارش.

انگشتر یاقوت کبود، طراحی انحصاری گرین گرل

کد محصول

BRF101

وزن تقریبی

5.41 گرم

دسته بندی

جواهر

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر تک گوهرسنگ طراحی انحصاری گرین گرل، یاقوت کبود، طلا سفید 18 عیار، تقریبی 3.19 قیراط. امکان تغییر گوهرسنگ طبق سفارش.

انگشتر زمرد، طراحی انحصاری گرین گرل

کد محصول

BRF037

وزن تقریبی

5.41 گرم

دسته بندی

جواهر

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر جواهر توپاز لندن، طراحی انحصاری گرین گرل، طلا 18 عیار سفید، تقریبی 4.43 قیراط. امکان تغییر گوهرسنگ طبق سفارش.

انگشتر توپاز لندن

کد محصول

BRF101

وزن تقریبی

5.41 گرم

دسته بندی

جواهر

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر تک گوهرسنگ طراحی انحصاری گرین گرل، توپاز آبی، طلا سفید 18 عیار، تقریبی 3.19 قیراط. امکان تغییر گوهرسنگ طبق سفارش.

انگشتر یاقوت کبود طراحی انحصاری گرین گرل

کد محصول

BRF022

وزن تقریبی

7.10 گرم

دسته بندی

جواهر

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر جواهر رنگی طراحی انحصاری گرین گرل، طلا 18 عیار سفید، زرد، رزگلد، جواهر یاقوت کبود. امکان تغییر گوهرسنگ طبق سفارش. تقریبی 3.95 قیراط.

انگشتر تک یاقوت پرنسس

کد محصول

BRF017

وزن تقریبی

4.45 گرم

دسته بندی

جواهر

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر تک گوهرسنگ پرنسس، طلا 18 عیار سفید و زرد، یاقوت، تقریبی 3 قیراط. امکان تغییر گوهرسنگ طبق سفارش.

انگشتر یاقوت بیضی طرح انحصاری گرین گرل

کد محصول

BRW008

وزن تقریبی

8.57 گرم

دسته بندی

جواهر

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر جواهر یاقوت، تراش بیضی، طرح خاص و انحصاری گرین گرل، گوهرسنگ تقریبی 2.71 قیراط.

انگشتر تک توپاز پرنسس

کد محصول

BRF017

وزن تقریبی

4.45 گرم

دسته بندی

جواهر

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر تک گوهرسنگ پرنسس، طلا 18 عیار سفید و زرد، توپاز لندن، تقریبی 3 قیراط. امکان تغییر گوهرسنگ طبق سفارش.

انگشتر تک یاقوت کبود پرنسس

کد محصول

BRF017

وزن تقریبی

4.45 گرم

دسته بندی

جواهر

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر تک گوهرسنگ پرنسس، طلا 18 عیار سفید و زرد، یاقوت کبود، تقریبی 3 قیراط. امکان تغییر گوهرسنگ طبق سفارش.

انگشتر زمرد تک گرد

کد محصول

BRS120

وزن تقریبی

2.19 گرم

دسته بندی

جواهر

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر تک زمرد گرد، شیک و ساده، طلا سفید و زرد 18 عیار، تقریبی گوهرسنگ 0.10 قیراط.

انگشتر جواهر آمیتیست

کد محصول

BRF018

وزن تقریبی

4.00 گرم

دسته بندی

جواهر

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر گوهرسنگ آمیتیست تراش امرالد، طلا سفید 18 عیار، تقریبی 1.84 قیراط. امکان تغییر گوهرسنگ طبق سفارش.

انگشتر طراحی انحصاری

کد محصول

BRW108

وزن تقریبی

9.40 گرم

دسته بندی

جواهر

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر طراحی خاص

کد محصول

BRW108

وزن تقریبی

9.40 گرم

دسته بندی

جواهر

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر جواهر یاقوت کبود

کد محصول

BRW005

وزن تقریبی

3.70 گرم

دسته بندی

جواهر

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر منحصر به فرد

کد محصول

BRW006

وزن تقریبی

3.59 گرم

دسته بندی

جواهر

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر توپاز لندن

کد محصول

BRF035

وزن تقریبی

5.88 گرم

دسته بندی

جواهر

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر یاقوت کبود

کد محصول

BRW003

وزن تقریبی

3.32 گرم

دسته بندی

جواهر

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر 3 پروانه

کد محصول

BRF015M

وزن تقریبی

2.95 گرم

دسته بندی

طلا

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر 2پروانه

کد محصول

BRF015MG

وزن تقریبی

2.27 گرم

دسته بندی

طلا

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر جواهر

کد محصول

BRF020

وزن تقریبی

23.00 گرم

دسته بندی

جواهر

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر جواهر سلطنتی

کد محصول

BRF024

وزن تقریبی

13.24 گرم

دسته بندی

جواهر

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر جواهر

کد محصول

BRF028

وزن تقریبی

7.46 گرم

دسته بندی

جواهر

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر گل

BRF030

انگشتر گل

کدمحصول : BRF030

وزن تقریبی : 10.00

انگشتر گل

کد محصول

BRF030

وزن تقریبی

10.00 گرم

دسته بندی

طلا

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر ایران

کد محصول

BRF034

وزن تقریبی

3.36 گرم

دسته بندی

طلا

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر مروارید

کد محصول

BRF104

وزن تقریبی

6.85 گرم

دسته بندی

جواهر

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر طرح لوزی

کد محصول

BRF202

وزن تقریبی

3.00 گرم

دسته بندی

طلا

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر شبدر 4پر

کد محصول

BRF205

وزن تقریبی

10.81 گرم

دسته بندی

جواهر

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر میخ

BRS001

انگشتر میخ

کدمحصول : BRS001

وزن تقریبی : 11.49

انگشتر میخ

کد محصول

BRS001

وزن تقریبی

11.49 گرم

دسته بندی

طلا

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر موازی

کد محصول

BRS105

وزن تقریبی

3.15 گرم

دسته بندی

جواهر

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر گل 4پر

کد محصول

BRS122

وزن تقریبی

2.64 گرم

دسته بندی

طلا

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر جواهر

کد محصول

BRS201

وزن تقریبی

4.74 گرم

دسته بندی

جواهر

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر دایره مینا

کد محصول

BRW103

وزن تقریبی

8.51 گرم

دسته بندی

طلا

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر جواهر

کد محصول

BRW110

وزن تقریبی

5.86 گرم

دسته بندی

جواهر

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر فیروزه

کد محصول

BRW201

وزن تقریبی

5.83 گرم

دسته بندی

جواهر

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر پاپیون

کد محصول

BRS301

وزن تقریبی

4.93 گرم

دسته بندی

طلا

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر جواهر

کد محصول

BRW004

وزن تقریبی

5.34 گرم

دسته بندی

جواهر

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر مالاکیت طرح نمادین گرین گرل

کد محصول

BRF029

وزن تقریبی

13.20 گرم

دسته بندی

جواهر

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر مالاکیت طرح نمادین گرین گرل، طلا 18 عیار زرد، قابلیت چرخش، گوهرسنگ مالاکیت تراش کابوچان.

انگشتر جواهر زبرجد بیضی

کد محصول

BRW005

وزن تقریبی

3.70 گرم

دسته بندی

جواهر

سایز ها

رنگ ها

توضیحات