نرخ طلای روز

قیمت طلا:

2,267,000

تاریخ اخرین به روز رسانی:

1402/07/15 13:25:09

GreenGirl

GREEN GIRL

لیست کالاها

گوشواره پاپیون

کد محصول

BEF002

وزن تقریبی

3.00 گرم

دسته بندی

جواهر

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

گوشواره گل 5پر

کد محصول

BEF003

وزن تقریبی

2.00 گرم

دسته بندی

جواهر

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

گوشواره تاج

BEF004

گوشواره تاج

کدمحصول : BEF004

وزن تقریبی : 1.50

گوشواره تاج

کد محصول

BEF004

وزن تقریبی

1.50 گرم

دسته بندی

طلا

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

گوشواره هندسی

کد محصول

BEF006

وزن تقریبی

2.00 گرم

دسته بندی

طلا

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

گوشواره سنجاقک

کد محصول

BEF008

وزن تقریبی

2.70 گرم

دسته بندی

طلا

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

گوشواره گل

BEF010

گوشواره گل

کدمحصول : BEF010

وزن تقریبی : 2.00

گوشواره گل

کد محصول

BEF010

وزن تقریبی

2.00 گرم

دسته بندی

طلا

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

گوشواره ستاره

کد محصول

BEF011

وزن تقریبی

1.00 گرم

دسته بندی

طلا

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

گوشواره ستاره مینا

کد محصول

BEF012

وزن تقریبی

3.00 گرم

دسته بندی

طلا

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

گوشواره پیک

BEF013

گوشواره پیک

کدمحصول : BEF013

وزن تقریبی : 2.00

گوشواره پیک

کد محصول

BEF013

وزن تقریبی

2.00 گرم

دسته بندی

طلا

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

گوشواره گشنیز

کد محصول

BEF014

وزن تقریبی

2.00 گرم

دسته بندی

طلا

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

گوشواره لوزی

کد محصول

BEF015

وزن تقریبی

2.00 گرم

دسته بندی

طلا

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

گوشواره جواهر

کد محصول

BEF017

وزن تقریبی

8.00 گرم

دسته بندی

جواهر

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

گوشواره 3نگین

کد محصول

BEF102

وزن تقریبی

1.00 گرم

دسته بندی

جواهر

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

گوشواره گل

BES002

گوشواره گل

کدمحصول : BES002

وزن تقریبی : 2.50

گوشواره گل

کد محصول

BES002

وزن تقریبی

2.50 گرم

دسته بندی

طلا

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

گوشواره قلب

BESU001

گوشواره قلب

کدمحصول : BESU001

وزن تقریبی : 3.00

گوشواره قلب

کد محصول

BESU001

وزن تقریبی

3.00 گرم

دسته بندی

طلا

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

گوشواره کلاسیک

کد محصول

BESU002

وزن تقریبی

1.70 گرم

دسته بندی

جواهر

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

گوشواره صلیب

کد محصول

BESU003

وزن تقریبی

2.50 گرم

دسته بندی

طلا

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

گوشواره

BESU004

گوشواره

کدمحصول : BESU004

وزن تقریبی : 7.50

گوشواره

کد محصول

BESU004

وزن تقریبی

7.50 گرم

دسته بندی

جواهر

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

گوشواره ستاره

کد محصول

BESU005

وزن تقریبی

3.00 گرم

دسته بندی

جواهر

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

گوشواره پر و خالی

کد محصول

BESU006

وزن تقریبی

2.50 گرم

دسته بندی

جواهر

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

گوشواره دایره

کد محصول

BESU007

وزن تقریبی

4.50 گرم

دسته بندی

جواهر

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

گوشواره قلب گرین گرل

کد محصول

GGEARRINGS

وزن تقریبی

2.65 گرم

دسته بندی

طلا

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

گوشواره قلب گرین گرل با طلا 18 عیار دارای مینا کاری سبز

گوشواره فلاور

کد محصول

FLWRER001

وزن تقریبی

2.47 گرم

دسته بندی

جواهر

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

گوشواره طلای فلاور با عیار 18 دارای 7.58 قیراط سنگ زیرکنیا شامل 14 عدد سنگ می باشد