نرخ طلای روز

قیمت طلا:

2,267,000

تاریخ اخرین به روز رسانی:

1402/07/15 13:25:09

GreenGirl

GREEN GIRL

لیست کالاها

انگشتر 3 پروانه

کد محصول

BRF015M

وزن تقریبی

2.95 گرم

دسته بندی

طلا

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر 2پروانه

کد محصول

BRF015MG

وزن تقریبی

2.27 گرم

دسته بندی

طلا

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر گل

BRF030

انگشتر گل

کدمحصول : BRF030

وزن تقریبی : 10.00

انگشتر گل

کد محصول

BRF030

وزن تقریبی

10.00 گرم

دسته بندی

طلا

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر ایران

کد محصول

BRF034

وزن تقریبی

3.36 گرم

دسته بندی

طلا

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر طرح لوزی

کد محصول

BRF202

وزن تقریبی

3.00 گرم

دسته بندی

طلا

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر میخ

BRS001

انگشتر میخ

کدمحصول : BRS001

وزن تقریبی : 11.49

انگشتر میخ

کد محصول

BRS001

وزن تقریبی

11.49 گرم

دسته بندی

طلا

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر گل 4پر

کد محصول

BRS122

وزن تقریبی

2.64 گرم

دسته بندی

طلا

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر دایره مینا

کد محصول

BRW103

وزن تقریبی

8.51 گرم

دسته بندی

طلا

سایز ها

رنگ ها

توضیحات

انگشتر پاپیون

کد محصول

BRS301

وزن تقریبی

4.93 گرم

دسته بندی

طلا

سایز ها

رنگ ها

توضیحات